CFMS – Soft Parc Auto – Desktop

Soft Parc Auto

CarFleetManager este un software pentru managementul flotei auto. Este apărut printre primele programe de acest gen pe piaţa romanească şi este dezvoltat de peste 10 ani conform cerinţelor specifice pieţei, dar in special al firmelor de management parc auto, distribuţie, transport călători, şantiere/lucrari din Romania. Ofera o imagine clară, de ansamblu si in timp real asupra tuturor proceselor necesare derularii activitaţii/departamentului de transport. Oferă eficientă, productivitate, posibilitaţi de urmărire si control. Principalele avantaje si facilităţi sunt:

Funcţionalitaţi/avantaje aplicaţie management parc auto:

 1. Gestionează cheltuielile maşinilor/utilajelor din parc. Cheltuielile sunt grupate pe societaţile din cadrul grupului, departamente, centre de cost, locaţii, tipuri de cheltuieli, categorii de cheltuieli.
 2. Modul complex de gestionare a anvelopelor
 3. Evidentiază cheltuielile, număr de kilometri efectuaţi, timpul alocat, maşinile alocate pe rute, lucrări, şantiere, orice alte obiective sau puncte de interes
 4. Avertizează expirarea reviziilor, contractelor, asigurărilor, ratelor de plată, rovignetelor, licentelor de transport, numerelor provizorii, truselor medicale si a stingătoarelor, precum si a oricaror alte documente specifice, atat pentru maşini căt şi pentru angajaţi.
 5. Modulul de cereri perimte ca orice cheltuială să se efectueze doar in baza aprobărilor date de fiecare departament vizat in parte.
 6. Modulul de solicitări este conceput pentru urmărirea strictă a task-urilor generate de către orice utilizator al aplicatiei către un alt grup de utilizatori.
 7. Modulul de foi de parcurs a fost dezvoltat in funcţie de specificul fiecărei firme si anume:
  1. Foi parcurs pentru călatori, graficul de disponibilitate al maşinilor/soferilor
  2. Foi parcurs pentru Lucrări
  3. Foi parcurs utilaje
  4. Foi parcurs pentru maşinile de distributie
 8. Modul Foi Parcurs Online Acest modul face posibilă introducerea foilor de parcurs direct de catre utilizatori (şoferi) astfel incăt informaţia referitoarea la km parcursi, km in interes personal, trasee şi consum normat să fie mereu actualizată pentru decizii manageriale. Pentru a vizualiza un demo apasati aici.
 9. Dosar electronic maşini şi documente (casco. talon, rca, avarii…) cat si cele ale angajaţilor
 10. Facturile pentru decontare/refacturare sunt generate automat impreună cu anexele aferente. Evidenţiază situaţia facturilor neincasate.
 11. Ţine evidenta avansurilor/deconturilor şoferilor
 12. Modulul de raportări contine peste 100 de rapoarte customizabile. Valorile pot fi evaluate in Euro sau $ la cursul istoric. Toate rapoartele pot fi exportate in excel sau adobe.
 13. Modulul de raportări on-line permite vizulizarea raportelor via internet in baza unor reguli de securitate stricte. Cateva rapoarte demonstrative on-line ale aplicatiei CFMS se pot vizualiza aici: RAPOARTE ON-LINE CFMS (user:demo; parola:demo).
 14. Importul datelor in aplicaţie se poate face din fişiere Excel in baza unei documentaţii date
 15. Bugetarea cheltuielilor se face in functie de cotaţiile exacte ale societăţilor de asigurări (CASCO,RCA), de valoarea impozitelor si a rovinietelor care trebuie plătite, şi nu in ultimul rănd de recurenţa planurilor de revizie şi a cotelor de combustibil stabilite.
 16. Serviciu trimitere SMS-uri: Acest serviciu trimite SMS-uri direct persoanei implicate (şofer, administrator flotă, sau oricare altă persoană) cu notificările (avertizările) care apar in aplicatie: Expirare ITP, Numere Provizorii, Trusă Medicală, Stingător, CASCO, RCA, licenţe transport, aviz medical si psihologic la soferi si orice alte avertizări configurate de user.
 17. Sincronizare automată, completă si bidirecţionala cu sistemul de urmarire prin GPS – CFTS cat şi cu varinata CFMS Online

Caracteristici principale aplicaţie management parc auto:

 1.  Se importă din EXCEL parcul de masini si istoricul acestora
 2. Controlează costurile – fiind un prim pas pentru reducerea acestora şi bugetarea lor
 3. Orice cheltuială poate fi facută in baza unei cereri, dacă cererea a fost aprobată. Pentru aprobare cererea poate parcurge un traseu ierarhic prestabilit
 4. Cheltuielile introduse se pot marca pentru refacturare sau decontări ulterioare
 5. In CFMS, resursele alocate, atat materiale cat si umane, se pot urmări pe centre de cost
 6. Pontajul şoferilor poate fi detaliat pe ore de noapte, ore suplimentare, zile de weekend sau zile sărbătoare
 7. Aplicatia are un sistem de securitate unde se pot seta grade de acces pentru fiecare utilizator in parte
 8. Datele de la furnizorul de combustibil, care contin alimentarile parcului auto, se pot importa direct in aplicaţie
 9. Atenţionează expirarea reviziior, itp-ului, contractelor de leasing, autorizaţii de transport, truse medicale si stingătoare, cat si orice altă acţiune sau document de care utilizatorul doreşte să fie notificat
 10. Actualizarea cursului valutar se face automat
 11. CFMS ofera posibilitatea gestionării mai multor parcuri auto. cazul acesta, se pot genera si rapoarte consolidate
 12. In orice moment se poate vedea imaginea exactă a intregii flotei, a unei părţi ale acesteia, in funcţie de anumite criterii de filtrare (departament, centru de cost, locatie, beneficiar, marca masina), sau a unei singure maşini
 13. Toate rapoartele de cheltuieli sunt exprimate in EURO sau USD
 14. Există posibilitatea raportărilor prin internet
 15. Oricare informatie poate fi impotată din Excel
 16. Datele pot fi exportate in Excel sau PDF
 17. Implementarea este rapida datorita interfatei simple si intuitive
 18. CFMS se integrează cu cele mai imprtante aplicaţii ERP
 19. Tratează istoricul furnizorilor si documentaţia utilizatorilor CFMS in conformitate cu ISO9001