Cui se adresează?

Firme de distribuţie

Firmele de distribuţie cu peste 50 de maşini in parcul auto reprezintă un segment important de utilizatori CFMS, deoarce aplicaţia răspunde 100% nevoilor acestora. In plus, costurile de implementare, in cele mai multe cazuri, sunt incluse in preţul licenţelor. Rezultatele folosirii softului de parc auto CFMS se vor vedea din prima lună, iar in cele mai multe cazuri datorită importurilor de date, rezultatele se vor vedea din prima zi. Operarea este uşoară iar in cazul flotelor mari, marea majoritate a datelor va fi introdusă prin import cu date provenite de la furnizori.

Firme de construcţii şi lucrari edilitare

CFMS rezolvă cele mai importante cerinţe specifice şantierelor sau a altor lucrari edilitare. Repartizarea costurilor pe şantiere sau lucrări, situaţiile  alocarii  resurselor umane şi materiale, devizul de lucrari si servicii şi facturarea beneficiarilor reprezintă informaţii mandatorii pentru firme de profil. De precizat este faptul in că in situaţiile de cheltuieli pe şantiere/lucrări sunt prinse inclusiv cheltuieli ca: inchirieri de utilaje, manoperă, alte contracte de prestări servicii, diverse cheltuieli. Evident aceste raporări vin în completarea celorlalte beneficii ale programului de fleet management.

Firme de transport călători

In cazul firmelor de transport călători CFMS – soft parc auto implementează un algoritm complex de alocare automată a maşinilor si a soferilor in funcţie de  cursele regulate definite. Astfel dispeceratul va avea o imagine clară si corectă a graficului de disponibilitaţi a maşinilor şi a şoferilor. Raportările lunare specifice acestei activităţi sunt: profit realizat pe cursă, profit realizat pe maşina,  pontaj şoferi şi grad incărcare pe curse.

Firme de transport

Firmele transportatoare pot să işi gestioneaze fiecare proces aferent activităţii pe care o desfăşoară. Fiecare comandă este gestionată separat urmănd ca toate documentele ulterioare aferente să fie alocate unei comenzi. Fie că vorbim de avansuri acordate şoferilor, deconturi de cheltuieli, foi de parcurs sau de facturarea finală către beneficiar, CFMS tratează fiecare aspect intr-un mod simplu si intuitiv. Mai mult, CFMS  – soft parc auto se integrază 100% cu ERP-ul dezvoltat de compania noastră CDMS pentru ca toate documentele introduse de operaţional sa fie sincronizate si integrate in sistemul finaciar-contabil al firmei. Pentru detalii reveritoare la ERP apăsaţi aici.

Leasing Operaţional şi Fleet Management

La nivelul anului 2012 CFMS este singura aplicaţie Romanească care raspunde cerinţelor firmelor de leasing operaţional sau fleet management. Cu ajutorul CFMS se pot gestiona mai uşor servicii de refacturare sau decontare a facturilor. Pentru firmele de fleet management sunt implementate procesele de facturare a serviciilor pe bază de abonament. In cazul firmelor de leasing operaţional se poate calcula in detaliu atat profitul previzionat pe maşini căt si cel realizat. CFMS pune la dispoziţia utilizatorilor un modul special conceput pentru calcularea si getionarea ofertelor ITL. Preţurile maşinilor pot fi adăugate/importate direct in CFMS sau modulul se poate integra cu baze de date online precum JATO.

Închiriere pe termen scurt, rent-a-car

Printre ultimele module adăugate aplicaţiei de parc auto CFMS este modulul de rent-a-car. Acest modul include toate operaţiunile specifice desfăsurate de firmele de rent-a-car. Softul de parc auto răspunde chiar şi firmelor de rent-a-car care au mai multe puncte de livrare şi care trebuie sa îşi gestioneze atat transferurile de maşini cat si contractele care au returnări în locaţie diferită, faţă de locaţia de plecare. Graficul de disponibilităţi special conceput pentru dispecerat oferă imaginea clară a intreg parcului auto, optimizănd astfel procesul de rezervare. Modulul complex de configurare preţuri oferă posibilitatea  managerului să aibă siguranţa intocmirii corecte a contractelor iar integrarea cu sistemul de urmărire GPS elimină complet atat neregulile interne cat si eventualele prejudicii aduse de client. Timpul de predare al maşinii este imbunatăţit foarte mult prin generarea automată a contractelor, listarea lor dar mai ales prin introducerea semnăturii electronice şi arhivarea automata a contractului in baza de date.

Agricultură

Pentru firmele care au domeniul de activitate în agricultură există posibilitatea calculării consumului normat şi în funcţie de lucrările agricole efectuate. Fiecare lucrare va fi gestionată separat inregistrăndu-se toate cheltuielile separat pe fiecare lucrare în parte. Integrarea cu GPS-ul rezolvă  cele mai multe aspecte legate de urmărirea si controlul utilajelor si a lucrărilor efectuate. Ca urmare a implementării acestui sistem, se pot reduce considerabil cheltuielile de exploatare, investiţia iniţială amortizăndu-se din prima lună.