Studii de caz

  Incepand cu anul 2006, Distrigaz a decis implementarea soluţiei furnizate de catre Centrul de Soft: CFMS – soft parc auto. Instalarea si implementarea aplicaţiei s-a realizat atat in Bucureşti precum şi în tară, la fiecare filială – in total peste 40 de utilizatori de aplicaţie. S-a întocmit documentaţia specifică de analiză si implementare. Obiectivele implementării au vizat:

 

   1. evidenţa detaliată a parcului auto: maşini, utilaje, speciale
   2. evidenţa detaliata a cheltuielilor cu parcul auto
   3. evidenţa comparativă intre consumul real si cel normat
   4. avertizări si alerte după specific
   5. obţinerea costului pe fiecare lucrare in parte
   6. detalierea resurselor umane si materiale utlizate pe fiecare lucrare în parte
   7. sincronizarea de date bidirecţional cu aplicaţia SAP.

După 6 luni de la instalare, CFMS – soft parc auto a răspuns 100% necesităţilor beneficiarului, atingănd astfel toate obiectivele propuse. Pe parcursul anilor colaboarea s-a dovedit a fi una de succes, dovadă fiind notele mari obţinute in fiecare an la evaluarea furnizorilor.Ultima scrisoare de recomandare din anul 2011 se găseşte aici:recomandare GDF Suez

 

Cu peste 10 ani de experientă si mai mult de 10,000 de vehicule administrate, FMS reprezintă cel mai important jucător local din Romania, oferind servicii complete de fleet management şi închiriere pe termen lung. Incă din anul 2005 Centrul de Soft a început o colaborare strategică cu FMS prin instalarea şi implementarea aplicaţiei de parc auto CFMS. În decursul timpulul colaboarea a fost exstinsă  cu mai multe proiecte, cele mai complexe fiind: implementarea ERP-ului CDMS, dezvoltarea şi implementarea unor proiecte speciale, unice in Romania, pentru gestionarea proceselor  interne. Dintre operaţiunile specifice activitaţii de fleet management şi leasing operaţional care au fost implementate in soluţiile noastre:

   1. gestionare oferte ITL
   2. calcul complex rată ITL
   3. gestionare documentaţie ISO pe utilizatori
   4. arhivă electronică la peste 4.000 de maşini
   5. sincronizare kilometri cu sistemul de urmărire din GPS
   6. evindeţă neconfirmităţi furnizori
   7. management evidenţă completă contracte cu facturare automată a facturilor pe bază  de abonament

In acest domeniu, piata este încă tanără, în continuă schimbare şi cu o evoluţie  dinamică. Centrul de Soft a reuşit de-a lungul timpului să ţină pasul cu aceste modificări şi să răspundă cerinţelor operaţionale si manageriale. Scrisoarea de recomandare se poate citi la acest link :recomandare FMS

 

 

Colaborarea cu firma Bog`Art datează din anul 2008. Implementarea soluţiei CFMS  s-a realizat rapid si fară probleme. Toate speţele specifice unei fime de construcţii mari au fost rezolvate. Prin implementarea acestui sistem pentru întreg parcul de maşini si utilaje, managerii au reuşit să obţină informaţii cruciale in timp record. In acest moment departamentul de mecanizare din cadrul firmei are o imagine completă si clară asupra costurilor cu parcul auto, repartizate pe fiecare şantier in parte. Dintre avantajele implementării acestei soluţii amintim:

   1. managment centralizat, liste de preţuri şantiere in funcţie de resursele alocate
   2.  facturare directă către beneficiari
   3. evidenţă utilaje închiriate
   4. evidenţă cheltuieli diverse pe fiecare şantier
   5. evidenţă detaliată manopera
   6. analiză detaliată alocare resurse pe şantier
   7. profit pe şantier
Colaborarea a fost una benefică de ambele părţi. CFMS- soft parc auto a reuşit să integreze toate cerinţele specifice  unor firme de construcţii precum Bog`Art, Iridex, Bechtel, Coifer,  Acvatot, Terra Gaz. Scrisoarea de recomandare de la Bog`Art se poate citi la acest link: recomandare Bog Art

 

Premium Leasing este parte a grupului Tiriac, un nume identificat cu excelentă în afaceri. Premium Leasing oferă soluţii personalizate, perfect adaptate cerinţelor şi necesităţilor clienţilor atat in domeniul managementului de flote precum şi soluţii de leasing operaţional. Pentru o mai bună coordonare şi pentru o eficienţa sportită in deciziile manageriale, Premium Leasing a implementat incepand cu anul 2008 soluţia CFMS pentru departamentul de fleet management. Implementarea aplicaţiei de fleet management  a adus îmbunataţiri in urmăotarele aspecte:

 1. bugetarea cheltuielilor la nivel de maşină pentru ITL
 2. maximizarea profitului prin urmărirea execuţiei bugetare
 3. gestionarea eficientă a cheltuielilor pe maşini
 4. integrarea unor procese cu aplicaţia ERP

După 4 ani de bună colaborare Premium Leasing ne recomandă ca un partener de încredere care ştie să răspundă prompt cerinţelor clientului: recomandare Premium Leasing