Secţiuni CFMS – Soft Parc Auto – Online

CFMS – Soft Parc Auto – Online

Cfms este o aplicaţie de management al parcului auto. Varianta online a aplicaţiei CFMS este dezvoltată cu ultimele tehnologii in doemnuîiul IT si este prima aplicaţie in cloud de acest tip din Romania. CFMS are ca scop gestionarea tuturor necesitaţilor unui parc auto, indiferent de complexitate, prin fluxuri de informaţii divizate in funcţie de competenţele sau drepturile utilizatorului. Aplicaţia are la baza know-howul a peste 10 ani de experienţă si peste 25.000 de maşini gestionate cu versiunea de desktop.

Cfms respectă cerinţele pieţei din Romania şi se adresează celor care doresc să aibă o imagine clară si detaliată a parcului auto. Pentru parcurile auto mari se asigură prelucrarea datelor si prin import de fişiere, astfel incăt operarea alimentărilor, a devizelor sau asigurărilor să se realizeze aproape imediat.

Secţiunea: Nomenclatoare

Principala secţiune a softului de parc auto online se referă la gestionarea parcului auto, adică la structura si componenţa acestuia. Fiecare maşină poate fi definită în funcţie de necesităţi, cu informaţii minimale sau cu peste 100 de caracteristici. Cu CFMS – soft parc auto – online se pot manageria de la parcuri simple de cateva maşini pănă la cele mai mari parcuri auto cu mii de maşini in componenţă, deţinute de structuri organizaţionale complexe. Acest lucru este posibil graţie structurilor ierarhice infinite care se pot defini in aplicaţie. Structurile aferente unei maşini sunt: centre de cost (departamente), locaţii (zone), categorii de maşini, tipuri/marci de maşini, beneficiari. O alta componentă importantă a nomeclatoarelor o reprezintă utilizatorii maşinilor (angajaţii). Organigrama se poate defini in detaliu, existănd posibilitatea ca fiecare angajat să aibă acces la date în funcţie de pozitia pe care o deţine in cadrul companiei.

Fişa maşinii stochează toate modificările aparute in timp, astfel incăt imaginea parcului auto, dar mai ales alocarea cheltuielilor pe centre de cost, departamente,  zone, locaţii, utilizatori –  să reflecte realitatea.

Secţiunea: Alerte

CFMS – soft parc auto – online dispunde de un puternic modul de notificări/avertizări. Acest modul are o flexibilitate si scalabilitate mărită fiind în acelaşi timp intuitiv si uşor de utilizat. În funcţie de industria in care operează firma se pot configura alerte personalizate bazate pe delcanşatoare de tip: kilometrii parcurşi, ore de funcţionare sau dată.Cateva exemple de alerte uzuale: REVIZII, CASCO, RCA, ITP, autorizaţii transport, stingător, trusă medicală.

Modul de notificare este configurabil pe fiecare avetizare in parte in funcţie de preferinţe sau necesităţi astfel: mesaje in aplicaţie, tablou de bord aplicaţie, prin email sau prin SMS. In cazul trimiterii prin email sau SMS, destinatarii pot fi atăt utilizatorii sau managerul de fleet cat şi căsuţe de email distincte.

screenshotscreenshotscreenshot

Secţiunea: Cheltuieli

Toate cheltuielile pe maşini sunt evidenţiate in această secţiune. Din punct de vedere logic cheltuielile sunt impărţite in cateva mari categorii, respectiv: alimentări cu combustibil, contracte si alte cheltuieli. La nivel organizaţional utilizatorii de CFMS – soft parc auto – online au posibilitatea sa îşi gestioneze pe fiecare categorie logică, subcategorii cu o structură ierarhică infinită. Un exemplu de definiţie simplistă a subcategoriilor:

Combustibil

 •  Motorină
  • Standard
  • Extra
 • Benzină
  • Plumb 95
  • Extra 99

Contracte

 •  Asigurări
  • RCA
  • CASCO
 • Contracte
  • Leasing financiar
  • ITL
 • Autorizaţii
  • Autorizaţie transport
  • Alte autorizaţii

Cheltuieli

 • Revizii
  • Revizie Clasa A
  • Revizie Clasa B
 • Piese de Schimb
  • Acumulatori
  • Plăcute de frană
 • Alte Cheltuieli
  • Taxă înmatriculare
  • Amenzi

Secţiunea: Rapoarte

Toate rapoartele implementate au filtrări complexe de date precum si posibilitatea exportului in excel sau pdf. Complexitatea rapoartelor depinde de nevoile organizaţionale. Iniţial sunt livrate un numar suficient de rapoarte pentru satisfacerea cerinţelor uzuale. Unele rapoarte pot fi folosite ca sursă de date pentru importul in alte aplicaţii de tip ERP sau BI. În cazul parcurilor mari de maşini cerinţele specifice vor fi discutate şi analizate separat cu clientul. În principiu, cheltuielile pot fi generate in funcţie de: utilizatori, departamente şi centre de cost, locaţii, utilizatori(şoferi). Însumarea se poate face şi pe ierarhie iar rezultatele pot fi afişate in orice valută la cursul istoric. Cu alte cuvinte Centrul de Soft poate să răspundă rapid si eficient pentru ca fluxul de informaţii oferite să fie în deplină armonie cu cerinţele clientului.

screenshotscreenshotscreenshot